НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ (НТЛ)

 

Национална Телефонна Линия

Нацоиналната телефонна линия се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Тя осигурява информиране, консултиране и помощ на деца и родители. За повече информация посетете следния линк  https://116111.bg/


ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

 

ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

НА ОУ ‚,ХАДЖИ ДИМИТЪР‘‘ С. СЕЛИМИНОВО ОБЩ. СЛИВЕН

 

Във връзка със стартиране на учебна 2020/2021 година в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово ще се прилагат следните мерки посочени в пана за организация за работа в COVID – 19


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. СЕПТЕМВРИ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на поправителни изпити

сесия: м. СЕПТЕМВРИ

форма на обучение: ДНЕВНА

учебна 2019/2020 година

 

V клас

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата и час на изпита

1 Български език и литература -ЗУЧ писмен 08.09.2020г. 08:30 часа
2 Български език и литература – ИУЧ писмен 08.09.2020г.

11:00 часа

3 Математика- ЗУЧ писмен 09.09.2020г.

08:30 часа

4 Математика- ИУЧ писмен 09.09.2020г.

11:00 часа

5 Човекът и природата писмен 10.09.2020г.

08:30 часа

 

VI клас

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата и час на изпита

1  Български език и литература- ЗУЧ писмен 08.09.2020г. 08:30 часа
2 Български език и литература – ИУЧ писмен 08.09.2020г.

11:00 часа

3 Математика – ЗУЧ писмен 09.09.2020г. 08:30 часа
4 Математика – ИУЧ писмен 09.09.2020г.

11:00 часа

5 Човекът и природата писмен 10.09.2020г. 08:30 часа