ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

           

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Припомняме на  всички ученици от четвърти клас, участници в проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, че учебните занимания ще продължат в присъствена форма от 31.08.2020г. в 09 часа и 50 минути. Присъствието е задължително! Приятна и ползотворна ваканция.

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


29 ЮНИ ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

29 Юни – ден на безопасността на движението по пътищата

Живеем във времена на технически постижения, едно от тях е и автомобила. Той е главно средство за нашия транспорт и придвижване. Но като че ли хората забравиха , че автомобила е само машина .

Човекът е този, който пази човека. Всеки ден виждаме как хора умират в катастрофи, без значение дали е тяхна или не вината. Това ни кара да се замислим над една важна дума която трябва да стои в съзнанието ни и тя е ВНИМАВАЙ !!!

Учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ село Селиминово са солидарни с това да запазим човешки живот .

Ти носиш отговорност за твоя и нашия живот !!!

В  ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово датата беше отбелязана с дискусия на тема: “29 юни- Ден на БДП“, използвайки наличните електронни ресурси. Разпечатахме диплянки и брошури, които налепихме на видно място в училище. На учениците тези материали са изпратени по електронен път.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС

Информация за записване в 8 клас

 

  • На вниманието на седмокласниците и техните родители /информация относно подаването на заявления за участие в класиране/ отвори

  • Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас отвори

  • Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в училищата от област Сливен отвори

  • Държавен план-прием в VIII клас  в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища  за учебната 2020-2021 година – прогнозни стойности отвори


2 ЮНИ ДЕН НА БОТЕВ

2 Юни Ден На Ботев

     На 2 юни учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово почетоха паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Този ден се чества от 1901 година, когато на връх Околчица, лобното място на Ботев, се събират негови четници и други граждани да отдадат почитта си. Днес Ботев е сред най-обичаните ни национални герои, оставили светла диря в съзнанието на поколения българи. Гениалната му поезия и страстната му публицистика са скъпи на всеки от нас. От 1901 година насам 2 юни официално се чества като Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, а от 1948 г. точно в 12 часа всяка година сирени ни приканват към едноминутно мълчание в цялата страна.

 

1   2