ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 2 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г

ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 2 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г

 

  1. График консултации – 2 срок

  2. График контролни работи начален етап – 2 срок

  3. График контролни и класни работи прогимназиален етап – 2 срок


ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 1 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г

ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 1 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г

 

  1. График консултации – 1 срок

  2. График контролни работи начален етап – 1 срок

  3. График контролни и класни работи прогимназиален етап – 1 срок


В ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИТЕ

SVETOFAR

10 правила за ученика
Детски свят – сайт за учене, чрез игра
Образователни и забавни материали за децата от предучилищна и начална училищна възраст
За подготовката по български език и литература
Наръчник за противопожарна безопасност
Виртуални пожарникарски игри
Безопасност в интернет

Безопасността в интернет – национална линия за деца


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 2019/2020

Самостоятелна форма учебна 2019/2020г поправителна сесия месец февруари

 

Самостоятелна форма учебна 2019/2020г сесия месеци ноември-декември