САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 2019/2020

Самостоятелна форма учебна 2019/2020г поправителна сесия  месец май

 

Самостоятелна форма учебна 2019/2020г поправителна сесия месец февруари

 

Самостоятелна форма учебна 2019/2020г сесия месеци ноември-декември