В ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИТЕ

SVETOFAR

10 правила за ученика
Детски свят – сайт за учене, чрез игра
Образователни и забавни материали за децата от предучилищна и начална училищна възраст
За подготовката по български език и литература
Наръчник за противопожарна безопасност
Виртуални пожарникарски игри
Безопасност в интернет

Безопасността в интернет – национална линия за деца