ВАЖНО!

ВАЖНО! 

  Във връзка със “Седмица за правата на децата” 16-20.11.2015г. ДАЗД провежда анкета относно мисленето на учениците по проекта Стратегия за правата на децата на Съвета на Европа 2016 – 2020г. Анкетата е в електронен формат и попълването и отнема до 7 мин.

   Всички ученици от 7, 8 клас да попълнят приложената анкета до 19.11.2015г.!

  Благодарим Ви предварително!


ДОКЛАД БДП

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХАДЖИ ДИМИТЪР”С.СЕЛИМИНОВО

УЛ.”МИР”1;  ТЕЛ.045132196; e-mail nuhd_selsl@abv.bg; сайт: ou-seliminovo.com;

 

ДОКЛАД

ЗА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ, ОПАСНОСТИТЕ И ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ПЪТУВАНЕТО НА ПЪРВОКЛАСНИКА ПО ПЪТЯ ОТ ДОМА ДО УЧИЛИЩЕ И ОБРАТНО

 

Родителите на всички първокласници попълниха контролен лист за „моя безопасен път до училище“. Резултатите бяха обобщени.

На първи въпрос- Имате ли проблеми при придвижването си?

11% от родителите са отговорили, че няма тротоари навсякъде по улиците;

4% са отговорили, че тротоарите са блокирани от храсти, стълбове и дървета;

11% са отговорили, че на тротоарите има паркирани коли;

52% са отговорили, че няма тротоари;

7% са отговорили, че движението по тротоарите е много интензивно. Read more…


КЛУБ МЛАДИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ

  На 28.09.2015г. в ОУ “Хаджи Димитър” се учреди клуб  “Млади Възрожденци”. Целта на клуба е да даде възможност на учениците да научат повече за нашата история и да почувстват силата на българския дух. Задачите на клуба са с възпитателен, образователен, социален и родолюбив характер. Те включват изучаване на делото и заветите на дейци, като Васил Левски, постоянна грижа и патронаж на паметници, участие в местни празници, тържества и конкурси, подпомагане на възрастни и самотни хора, грижа за околната среда, за животните и за чистотата на населеното място. Работата на клуба ще бъде в извън учебно време и обещава да бъде изключително интересна.

     2mv    3mv

 

  На 30.10.2015г. учениците от клуб “Млади възрожденци”  при ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово почетоха паметта и делото на народните будители.

t_1 Read more…