РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

СЪОБЩЕНИЕ

    На  03.05.2016г от 13:30 часа в ОУ „Хаджи Димитър“ с.Селиминово ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VII и  VIII клас във връзка с кариерното ориентиране в училищното образование.

 

От ръководството на

ОУ „ Хаджи Димитър“ с. Селиминово