САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА-декември/януари/2016/2017

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет на ученици в Самостоятелна форма на обучение за учебната 2016/2017г., месец декември, януари ;


ДОКУМЕНТИ 2016/2017г.

Документи 2016/2017 учебна година:


ГЛАСУВАЙ!

как да помогна

Да превърнем училището, училищния двор и района около него в красиво и привлекателно място за учебна дейност, организиран отдих и почивка. Нашата рецепта за това е: ентусиазъм, приятели, дръвчета, лопати и кофа с вода. Подкрепете ни!

!