САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА м. НОЕМВРИ м. ДЕКЕМВРИ 2017г.

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет на ученици в

САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение

 за учебната 2017/2018 година, редовна сесия м. ноември – м. декември


ДОКУМЕНТИ ЗА НАЧАЛОТО НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ДОКУМЕНТИ ЗА НАЧАЛОТО НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА: