Г Р А Ф И К САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА 2017/2018 ГОДИНА, СЕСИЯ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет на ученици, обучавани  в

САМОСТОЯТЕЛНА форма на обучение

 за учебната 2017/2018 година, сесия м. февруари