ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ “ТВОЯТ ЧАС” 29.03.2018г.

На 29.03.2018г. се състояха представителните изяви на групите по проект “Твоят час” в ОУ “Хаджи Димитър”. На мероприятието младите ни възпитаници с възторг  показваха наученото пред множеството гости – родители, учители и ученици.

Групи “Чета, пиша, общувам” и “Математика” с ръководител Елена Карапанчева

С представителна изява на 29.03.2018г. приключи дейността на групите “Чета, пиша, общувам” и “Математика” с ръководител Елена Карапанчева. Гостите – родители, учители и ученици – се запознаха с основни моменти от работата на участниците в групите, която беше насочена към преодоляване на обучителни затруднения на ученици от ІІ клас чрез „връщане назад” или обобщаващо повторение на учебния материал, използвайки разнообразни методи и похвати. След това родителите бяха активни участници в математическо състезание, отгатваха гатанки, разпознаваха приказки и литературни герои по преразкази на части от изучени произведения и описания от учениците в групите.

Презентация_1                Презентация_2

Група “Родна реч” – Vа клас ръководител Димитрина Кацарова

На 29.03.2018г. се проведе представителна изява по проект “Твоят час” на група по български език и литература “Родна реч” с учениците от V а клас с ръководител г-жа Кацарова. Учениците бяха разделени на два отбора – “Момичета” и “Момчета”. Отборите се състезаваха, прилагайки наученото по български език и литература. В края на състезанието учениците получиха награди за старанието и усърдността си. Гости на представителната изява бяха учители, ученици и родители.

d2     d1

Група математика 4 клас обучителни затруднения – ръководител Петя Забунова

Чрез задълбочаване и разширяване знанията на учениците за числата до 100, аритметичните действия събиране и изваждане на числата до 100, табличното умножение и деление и съставните текстови задачи се стимулира и мотивира познавателната активност на учениците, да се формира интерес към математиката.

z2    z1

 

Група БЕЛ обучителни затруднения 4 клас – ръководители Наташа Стоянова, Петя Збунова

Чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литературата .

1      2

Група „Подготовка за НВО – БЕЛ – 7клас” – ръководител Тонка Господинова

На 29.03.2018г се проведе представителна изява на групата „Подготовка за НВО – БЕЛ – 7клас” по проект „Твоят час”.Присъстваха родители, учители и ученици, които с удоволствие гледаха постиженията на седмокласниците. Учениците правиха синтактичен разбор на изречения, редактираха текст, с цел отстраняване на правописни и пунктуационни грешки, отговаряха на литературни въпроси, решаваха тест от НВО.

Т2     Т1

Група “Подготовка за НВО – Математика 7 клас” ръководител Недка Николова

n2     n1

Високи спортни постижения в леката атлетика очакват малките спортисти от групата “Млади спортни надежди” с ръководител Георги Карамийски. Засега техните отличия са само на училищно ниво, но желанието и ентусиазмът, с които участват в дейностите на групата,  правят сериозна заявка за бъдещо спортно развитие и заемане на призови места в междуучилищни и регионални състезания.

1     2

Група по “Информационни технологии” с ръководител Богдан Кошничаров

С представяне на презентации се състоя публичната изява на групата по “Информационни технологии”. Гости на събитието бяха родители, учители и ученици.

1     2