ИНОВАЦИЯ ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. СЕЛИМИНОВО

От 2018/ 2019 учебна година ОУ „Хаджи Димитър“ е иновативно училище.

ИНОВАЦИЯ

ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. СЕЛИМИНОВО

 

       Описание на иновацията:

Населеното място, в което се намира ОУ „Хаджи Димитър” е отдалечено на 20 км от град Сливен. Предвид разстоянието, икономическите и организационни фактори, учениците трудно могат да използват услугите на Центъра за професионално ориентиране, както и участие в изяви и представяне на всички учебни заведения, в които могат да продължат своето обучение. По отношение на информация, относно продължаващото образование и професионално ориентиране, учениците в нашето училище, предвид и семейната среда, са значително ощетени.

Ранното професионално ориентиране, чрез опознаване на спецификата и възможностите на отделни професии, осъзнаване на ползите, предимствата, които получава работещия човек, успешно реализиран на трудовия пазар, възможността за избор и оттам за целенасочено, системно и мотивирано участие на учениците в учебно-възпитателния процес е идеята на предложената от нас иновация. Тя се състои във включване на нов общообразователен учебен предмет в раздел Б на учебния план за VІ клас – учебна 2018-2019 година – Гражданско образование – Светът на труда около нас. Учебният предмет се изучава 1 час седмично/ 34 часа годишно.

Темите, са заложени в учебната програма и групирани по раздели, в зависимост от професията и приоритетните за нея учебни предмети. Те дават възможност учениците чрез различни интересни, предимно практически дейности, да се запознаят подробно с видове професии, пътят на добрия професионалист, училищата, в които могат да кандидатстват за добиване на конкретната професия и др.

 


ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ-2018г.

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ-2018г.