ВОДНО СПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ

Водноспасителен минимум

 

Във връзка с писмо № ОА 21-01345/25.03.2019г. на Областния управител на обл. Сливен и негова Заповед № РД 1-01-088/22.03.2019г., Ви приканваме да се запознаете с водноспасителния минимум.

ПРИОРИТЕТ НА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА СЛУЖБА Е ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕД ОБЩЕСТВОТО И НАЙ-ВЕЧЕ СРЕД УЧАЩИТЕ!