ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Правила за безопасност на учениците

  • линк към Правила за безопасност на децата и учениците в копмпютърната мрежа в детска градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с  Центъра за безопасен интернет:

        https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата:

        https://we.tl/t-xtLMbGDLcS 

  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”:

      https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing