ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ М. СЕПТЕМВРИ

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на поправителни изпити

сесия: м. СЕПТЕМВРИ

форма на обучение: ДНЕВНА

учебна 2019/2020 година

 

V клас

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата и час на изпита

1 Български език и литература -ЗУЧ писмен 08.09.2020г. 08:30 часа
2 Български език и литература – ИУЧ писмен 08.09.2020г.

11:00 часа

3 Математика- ЗУЧ писмен 09.09.2020г.

08:30 часа

4 Математика- ИУЧ писмен 09.09.2020г.

11:00 часа

5 Човекът и природата писмен 10.09.2020г.

08:30 часа

 

VI клас

Учебен предмет

Вид на изпита

Дата и час на изпита

1  Български език и литература- ЗУЧ писмен 08.09.2020г. 08:30 часа
2 Български език и литература – ИУЧ писмен 08.09.2020г.

11:00 часа

3 Математика – ЗУЧ писмен 09.09.2020г. 08:30 часа
4 Математика – ИУЧ писмен 09.09.2020г.

11:00 часа

5 Човекът и природата писмен 10.09.2020г. 08:30 часа