НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ (НТЛ)

 

Национална Телефонна Линия

Нацоиналната телефонна линия се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Тя осигурява информиране, консултиране и помощ на деца и родители. За повече информация посетете следния линк  https://116111.bg/