СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТ И ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ

Седмица на мобилността и Ден без автомобили

   Във връзка с инициативата Седмица на мобилността и Ден без автомобили и с цел насърчаване на устойчива мобилност, водеща до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословни проблеми, свързани с отделянето на газове от автомобилите,
Ви уведомяваме, че в ОУ „Хаджи Димитър“, с. Селиминово се предприеха следните дейности:

1. От 17.10.2022г. до 19.10.2022г.-  Провеждане на час на класа, в който учениците бяха провокирани за участие в кампанията, чрез беседи на тема: “Движа се безопасно” и “Моят път до училище”, „Аз съм отговорен участник в движението“.

2. От 20.10.2022г. до 21.2022г.- се проведоха и представиха:

- Състезания с велосипеди на тема: „Спазвай правилата“ и  „Използвам безопасно велосипед“;

- Рисунки на тема: “Пази се на пътя”;

- Презентация на тема „Безопасно и здравословно с велисипед“.

8561234910


ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

 

На 30.09.2022г. в ОУ “Хаджи Димитър” се проверде инициативата “Европейски ден на спорта в училище” за популяризиране на здравословния начин на живот и подобряване активността на учениците.

Участие взеха всички възпитаници на училището. Реализираха се следните физически активности:

  1. Щафета
  2. Футбол
  3. Народна топка
  4. Спортни игри

1 2 3 4 5 6

10 8 9