ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ НА ГРУПИТЕ ПО “ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ”


 ГРУПА ПО  “ИНТЕРАКТИВЕН ДИЗАИН”

1 2

ГРУПА ПО “WEB”  ПРОГРАМИРАНЕ

 n1 n2

ГРУПА ПО

2   1