ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 2 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г


ГРАФИЦИ НА КОНСУЛТАЦИИ, КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 2 СРОК УЧЕБНА 2019/2020г

 

  1. График консултации – 2 срок

  2. График контролни работи начален етап – 2 срок

  3. График контролни и класни работи прогимназиален етап – 2 срок