ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОР НА ИУЧ, УЧСД, ЦДО и ПГ


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, съобщаваме Ви, че поради извънредното положение в страната във връзка с COVID- 19,

заявления за избор на ИУЧ, УЧСД, ЦДО, ПГ ще бъдат подавани от 31.08.2020г. до 11.09.2020г. в ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово.