ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г


График за записване на деца в първи клас за учебната 2020/2021г

 

1. График за записване на деца в 1 клас:

             – от 01.06.20г. до 30.06.20г. – 09:00  до 15:00 часа;

             – от 31.08.20г. до 14.09.20г. – 09:00  до 15:00 часа.

2. Разглеждане на документите и записването да се извърши от комисия в състав:

               Председател: 1. Даниела Кънчева – ЗДУД

               Член: 2. Елена Карапанчева – гл. учител

                            3. Надежда Йосифова – техн. секретар

При записване на деца да се спазват разпоредбите на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за дезинфекция, социална дистанция и използване на лични предпазни средства.