ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС


Информация за записване в 8 клас

 

  • На вниманието на седмокласниците и техните родители /информация относно подаването на заявления за участие в класиране/ отвори

  • Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас отвори

  • Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в училищата от област Сливен отвори

  • Държавен план-прием в VIII клас  в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища  за учебната 2020-2021 година – прогнозни стойности отвори