ГРАФИК ЗА КРАЙ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА


График за край на учебната година

Клас / Група

Край на учебната година

ПГ 5г.

31.05.2021г

ПГ 6г.

31.05.2021г

I, II, III

23.06.2021г

IV,  VII

30.06.2021г