СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТ И ДЕН БЕЗ АВТОМОБИЛИ


Седмица на мобилността и Ден без автомобили

   Във връзка с инициативата Седмица на мобилността и Ден без автомобили и с цел насърчаване на устойчива мобилност, водеща до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословни проблеми, свързани с отделянето на газове от автомобилите,
Ви уведомяваме, че в ОУ „Хаджи Димитър“, с. Селиминово се предприеха следните дейности:

1. От 17.10.2022г. до 19.10.2022г.-  Провеждане на час на класа, в който учениците бяха провокирани за участие в кампанията, чрез беседи на тема: “Движа се безопасно” и “Моят път до училище”, „Аз съм отговорен участник в движението“.

2. От 20.10.2022г. до 21.2022г.- се проведоха и представиха:

- Състезания с велосипеди на тема: „Спазвай правилата“ и  „Използвам безопасно велосипед“;

- Рисунки на тема: “Пази се на пътя”;

- Презентация на тема „Безопасно и здравословно с велисипед“.

8561234910