ПЕДАГОГИЧЕСКИ

Учители в ПГ към “ОУ Хаджи Димиттър”:

 1. Димитринка Димитрова
 2. Стойка Михнева
 3. Петя Иванова

Учители в начален етап:

 1. Ваня Балездрова
 2. Георги Карамийски
 3. Петя Стоянова
 4. Наташа Стоянова
 5. Елена Карапанчева

Учители в прогимназиален етап:

 1. Тонка  Господинова – учител по руски език
 2. Недка Николова – учител по математика
 3. Ирена Айранова – учител по химия и биология
 4. Калин Дръндаров – учител по история
 5. Димитринa Кацарова – учител по БЕЛ
 6. Богдан Кошничаров – учител по информационни технологии

Учители ЦДО:

 1. Георги Келепов
 2. Йордан Йорданов
 3. Румен Бозуков

Ресурсен учител:

 1. Йорданка Йорданова

 

 

 

 

 

 

 

Comments Off