ПЕРСОНАЛ

  • Директор
  • Учители в П.Г. към О.У. “Хаджи Димитър”
  • Учители в начален етап
  • Възпитатели
  • Учители в прогимназиален етап
  • Непедагогически персонал


Comments Off