ЗА УЧИЛИЩЕТО

ИСТОРИЯ

  В летописната кига на училището, която съществува от 1926г. не е отбелязано в коя година е открито . По сведения на най – старите хора в селото може да се приеме, че то е открито след Освобождението на България от турско робство, но точно  в коя година не се знае.

  До 1949г. в училището има само начален курс.

  До 1898г. децата се обучават в една частна къща. В 1898г. е построена училищна сграда с четири класни стаи. През 1954г. е построена сегашната сграда на училището. До 1949г. училището има само начален курс, а в 1949г. се открива прогимназия до VII клас. От 1961г. има вече и VIII клас.

  През 1955г. към училището е открито общежитие. При събаряне на старата училищна сграда в 1954г. училищния архив е изнесен в една частна къща и  след това е унищожен. В 1955г.  директорът на училището е уведомил с писмо Народния съд в гр. Сливен, че архивът е унищожен.

От 1955г. до сега архива  е запазен  в добро състояние.

Към настоящият момент училището разполага с модерна материална база.Comments Off