РЪКОВОДСТВО

Директор:

    Добринка Тодорова

Заместник директор по учебна дейност:

    Даниела Кънчева

Ръководител направление ИКТ:

   Богдан Кошничаров

Главен учител:

   Елена Карапанчева

 

 

 

Comments Off