ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ – ГАЛЕРИЯ 2

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ – ГАЛЕРИЯ 2

Група БЕЛ – 2 клас

 

1 2

 

Група  Математика – 2клас

1 2

 

Група БЕЛ – 3 клас

 

3 кл_бел 3кл..

 

 

Група Математика – 3 клас

 

3кл.. 3кл.-1

 

 

Група Математика – 1 клас

 

1 2

 

 

Група матемаматика – 1б клас

1 2

Група 4а клас:

1 2

 

 

Група 4б клас

4b klas BEL 4b klas Математ

Група БЕЛ – 5 клас

1 2

Група Математика 5 клас

Математика 5 клас. Математика 5 клас

Група Човек и природа – 5 клас

195082206_971796113554866_7053836791948399501_n 195929002_330975388659828_4150907486452547942_n

Група Химия 5 клас

194380615_477977146613913_4883336989012039830_n

192874653_528030975021130_4677010452491202619_n

 

 

 

Група БЕЛ – 6 клас

1 2

Група Математика – 7 клас

Математика 7 клас. Математика 7 клас


ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ – ГАЛЕРИЯ

 

Подкрепа за успех – Галерия

БЕЛ 2 клас – ръководител Елена Карапанчева

e1   e2

Математика 2 клас – ръководител Елена Карапанчева

d1   d2

БЕЛ 7 клас  – ръководител Димитрина Кацарова

Т2   Т1

Математика 7 клас – ръководител Недка Неделчева

m7   m77

Химия и опазване на околната среда 7 клас. Среща с родители. Ръководител – Ирена Айранова

h1   h2

БЕЛ 4б клас – ръководител Ваня Балездрова

d2   d1

 

 


ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – СЪОБЩЕНИЕ

   

Образование  за утрешния ден – съобщение

 

Със средства финансирани по проект Образование за утрешния ден, в ОУ  “Хаджи Димитър” бе закупен модерен Интерактивен дисплей. Благодарим!

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

           

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Припомняме на  всички ученици от четвърти клас, участници в проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, че учебните занимания ще продължат в присъствена форма от 31.08.2020г. в 09 часа и 50 минути. Присъствието е задължително! Приятна и ползотворна ваканция.

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.