ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

ПРОЕКТ  “ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”

От 03.05.2019г. ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово, общ. Сливен се включи в ПРОЕКТ BG05M2OP001- 2.011- 0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ С КОНКРЕТЕН БЕНЕФИЦИЕНТ- МОН

Цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001- 2.011- 0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“


СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Със силни емоции и чувство за удовлетвореност от постигнатите резултати бяха наситени част от представителните изяви на групата “Бързи като вятъра” с ръководител Георги Карамийски. Младите лекоатлети се представиха достойно на 54-та традиционна лекоатлетическа щафета по повод Националния празник на България – 3 март в град Сливен, заемайки престижното ТРЕТО място и нареждайки се сред утвърдени в спорта имена на сливенски училища.

111

      1     11

ВТОРО място – момчета на 12.04.2018 г в Пролетен лекоатлетически турнир – град Сливен
222     22
2222     2

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ “ТВОЯТ ЧАС” 29.03.2018г.

На 29.03.2018г. се състояха представителните изяви на групите по проект “Твоят час” в ОУ “Хаджи Димитър”. На мероприятието младите ни възпитаници с възторг  показваха наученото пред множеството гости – родители, учители и ученици.

Групи “Чета, пиша, общувам” и “Математика” с ръководител Елена Карапанчева

С представителна изява на 29.03.2018г. приключи дейността на групите “Чета, пиша, общувам” и “Математика” с ръководител Елена Карапанчева. Гостите – родители, учители и ученици – се запознаха с основни моменти от работата на участниците в групите, която беше насочена към преодоляване на обучителни затруднения на ученици от ІІ клас чрез „връщане назад” или обобщаващо повторение на учебния материал, използвайки разнообразни методи и похвати. След това родителите бяха активни участници в математическо състезание, отгатваха гатанки, разпознаваха приказки и литературни герои по преразкази на части от изучени произведения и описания от учениците в групите.

Презентация_1                Презентация_2

Група “Родна реч” – Vа клас ръководител Димитрина Кацарова

На 29.03.2018г. се проведе представителна изява по проект “Твоят час” на група по български език и литература “Родна реч” с учениците от V а клас с ръководител г-жа Кацарова. Учениците бяха разделени на два отбора – “Момичета” и “Момчета”. Отборите се състезаваха, прилагайки наученото по български език и литература. В края на състезанието учениците получиха награди за старанието и усърдността си. Гости на представителната изява бяха учители, ученици и родители.

d2     d1

Група математика 4 клас обучителни затруднения – ръководител Петя Забунова

Чрез задълбочаване и разширяване знанията на учениците за числата до 100, аритметичните действия събиране и изваждане на числата до 100, табличното умножение и деление и съставните текстови задачи се стимулира и мотивира познавателната активност на учениците, да се формира интерес към математиката.

z2    z1

 

Група БЕЛ обучителни затруднения 4 клас – ръководители Наташа Стоянова, Петя Збунова

Чрез задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности се стимулира и мотивира съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литературата .

1      2

Група „Подготовка за НВО – БЕЛ – 7клас” – ръководител Тонка Господинова

На 29.03.2018г се проведе представителна изява на групата „Подготовка за НВО – БЕЛ – 7клас” по проект „Твоят час”.Присъстваха родители, учители и ученици, които с удоволствие гледаха постиженията на седмокласниците. Учениците правиха синтактичен разбор на изречения, редактираха текст, с цел отстраняване на правописни и пунктуационни грешки, отговаряха на литературни въпроси, решаваха тест от НВО.

Т2     Т1

Група “Подготовка за НВО – Математика 7 клас” ръководител Недка Николова

n2     n1

Високи спортни постижения в леката атлетика очакват малките спортисти от групата “Млади спортни надежди” с ръководител Георги Карамийски. Засега техните отличия са само на училищно ниво, но желанието и ентусиазмът, с които участват в дейностите на групата,  правят сериозна заявка за бъдещо спортно развитие и заемане на призови места в междуучилищни и регионални състезания.

1     2

Група по “Информационни технологии” с ръководител Богдан Кошничаров

С представяне на презентации се състоя публичната изява на групата по “Информационни технологии”. Гости на събитието бяха родители, учители и ученици.

1     2

 

 

 


ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ ПО “ТВОЯТ ЧАС”

ТВОЯТ ЧАС

Група по проект „Твоят час“- Математика- 3кл.

Ръководител- Г. Келепов

Заниманията на групата включват решаване на задачи с цел подпомагане и развиване на знания умения и навици по математика:

kl3   kl4

 

Група по проект „Твоят час“- Минибаскетбол- 3кл.

Ръководител- Г. Келепов

Учениците с интерес участват в заниманията по минибаскетбол. Допълнителните часове развиват двигателните умения и навици на учениците. Овладяване на правилата и различни удари в баскетбола:

kl2   kl1

На 18. 12. 2107г. се проведоха представителни изяви на групи по интереси в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово: Занимателна работилница- Играя и знания“, „Пея и танцувам“, „Приятели на природата“, „Млади възрожденци“. Гости на изявите бяха директор, учители, родители. Учениците с ентусиазъм демонстрираха своите постижения, знания, творби, изделия. Неусетно потопиха всички присъстващи в магията на Коледните и новогодишни празници.

KR_1   KR_2

KR_3   KR_4