ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2019/2020г.

 

Документи учебна 2019/2020 г.

 1. Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ  “Хаджи Димитър” с. Селиминово 2019/2020 учебна година
 2. Правилник за дейността на училището за учебната 2019-2020г.
 3. Програма за превенция на ранното напускане на училище -  ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово  2019/2020 учебна година.
 4. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи в ОУ “Хаджи Димитър ” с. Селиминово 2019/2020 учебна година
 5. Стратегия за развитие и план за действие и финансиране на ОУ “Хаджи Димитър” с. Селиминово, за периода 2018/2019 до 2021/2022г
 6. Училищен план
 7. План за дейността на училището
 8. Форми на обучение
 9. Образци на заявления и документи
 10. Графици на консултации, контролни и класни работи – 1 срок
 11. Графици на консултации, контролни и класни работи – 2 срок
 12. Училищен план прием за учебната 2020/2021г
 13. Отчет за първо тримесичие на 2020г