ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – СЪОБЩЕНИЕ

   

Образование  за утрешния ден – съобщение

 

Със средства финансирани по проект Образование за утрешния ден, в ОУ  “Хаджи Димитър” бе закупен модерен Интерактивен дисплей. Благодарим!

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г

График за записване на деца в първи клас за учебната 2020/2021г

 

1. График за записване на деца в 1 клас:

             – от 01.06.20г. до 30.06.20г. – 09:00  до 15:00 часа;

             – от 31.08.20г. до 14.09.20г. – 09:00  до 15:00 часа.

2. Разглеждане на документите и записването да се извърши от комисия в състав:

               Председател: 1. Даниела Кънчева – ЗДУД

               Член: 2. Елена Карапанчева – гл. учител

                            3. Надежда Йосифова – техн. секретар

При записване на деца да се спазват разпоредбите на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за дезинфекция, социална дистанция и използване на лични предпазни средства.


НАСА левитира мишки с мощно магнитно поле

Учени от НАСА успяха да накарат мишки да левитират. Тестовете ще помогнат да се изследва загубата на плътност в костите на астронавтите, които седят по-продължително време при нулева гравитация. Това е ключов проблем, който трябва да се реши преди да се изпратят хора до Марс или други планети. Read more…

ПСИХИЧЕСКО ВЛИЯНИЕ

Изследователите на човешката история винаги са се смущавали от настойчивото описание в легенди и предания на психическото въздействие, което са упражнявали някои забележителни хора от всички времена и раси. Read more…