10 май – ПРАЗНИК НА ОУ “ХАДЖИ ДИМИТЪР”

10 май – празник на ОУ “Хаджи Димитър”

Днес на 10.06.2021г се навършват 181г. от рождението на патрона на училището ни – Хаджи Димитър. Това е датата и на празника на нашето училище! Събитието бе ознаменувано с тържествено вдигане на националния трикольор под звуците на химна. Реч на директора пред строя на учениците и активни спортни мероприятия – щафета с участието на всички класове и турнир по теглене на въже!

1

2

3456


НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ (НТЛ)

 

Национална Телефонна Линия

Нацоиналната телефонна линия се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Тя осигурява информиране, консултиране и помощ на деца и родители. За повече информация посетете следния линк  https://116111.bg/


ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

 

ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

НА ОУ ‚,ХАДЖИ ДИМИТЪР‘‘ С. СЕЛИМИНОВО ОБЩ. СЛИВЕН

 

Във връзка със стартиране на учебна 2020/2021 година в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово ще се прилагат следните мерки посочени в пана за организация за работа в COVID – 19


ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Правила за безопасност на учениците

  • линк към Правила за безопасност на децата и учениците в копмпютърната мрежа в детска градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с  Центъра за безопасен интернет:

        https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

  • линк за сваляне на брошурата:

        https://we.tl/t-xtLMbGDLcS 

  • линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”:

      https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing