НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

НП „Иновации в действие“

На 07.11.2019г. ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово посети Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна. В срещата взеха участие учители и ученици от двете иновативни училища.

Представената иновация бе открит урок по Биология- 8 клас на тема: „Структурни равнища на човешкия организъм“ с използване на платформите Prezi, Kahoot, виртуална и добавена реалност. Училището домакин демонстрира работа със съвременна техника и технологии. Възпитаниците на ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово бяха включени в представянето на урока. Така чрез съвременната техника и технологии учениците усвоиха знания като се забавляваха!

4   1

3    2


ИНОВАЦИЯ ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. СЕЛИМИНОВО

От 2018/ 2019 учебна година ОУ „Хаджи Димитър“ е иновативно училище.

ИНОВАЦИЯ

ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ С. СЕЛИМИНОВО

 

       Описание на иновацията:

Населеното място, в което се намира ОУ „Хаджи Димитър” е отдалечено на 20 км от град Сливен. Предвид разстоянието, икономическите и организационни фактори, учениците трудно могат да използват услугите на Центъра за професионално ориентиране, както и участие в изяви и представяне на всички учебни заведения, в които могат да продължат своето обучение. По отношение на информация, относно продължаващото образование и професионално ориентиране, учениците в нашето училище, предвид и семейната среда, са значително ощетени.

Ранното професионално ориентиране, чрез опознаване на спецификата и възможностите на отделни професии, осъзнаване на ползите, предимствата, които получава работещия човек, успешно реализиран на трудовия пазар, възможността за избор и оттам за целенасочено, системно и мотивирано участие на учениците в учебно-възпитателния процес е идеята на предложената от нас иновация. Тя се състои във включване на нов общообразователен учебен предмет в раздел Б на учебния план за VІ клас – учебна 2018-2019 година – Гражданско образование – Светът на труда около нас. Учебният предмет се изучава 1 час седмично/ 34 часа годишно.

Темите, са заложени в учебната програма и групирани по раздели, в зависимост от професията и приоритетните за нея учебни предмети. Те дават възможност учениците чрез различни интересни, предимно практически дейности, да се запознаят подробно с видове професии, пътят на добрия професионалист, училищата, в които могат да кандидатстват за добиване на конкретната професия и др.