ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

 

На 30.09.2022г. в ОУ “Хаджи Димитър” се проверде инициативата “Европейски ден на спорта в училище” за популяризиране на здравословния начин на живот и подобряване активността на учениците.

Участие взеха всички възпитаници на училището. Реализираха се следните физически активности:

 1. Щафета
 2. Футбол
 3. Народна топка
 4. Спортни игри

1 2 3 4 5 6

10 8 9


ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2022/2023г

Документи учебна 2022/2023г

 

     1.Стратегия и план за реализацията актуализиран- 2022г.;
     2.Правилник за дейността на училището;
     3.Училищен учебен план; 
     4.Форми на обучение;
     5.Годишен план за дейността; 
     6.Мерки за повишаване качеството на образованието;  
     7.Програма за превенция на ранното напускане;
     8.Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 


ПОДАЙ РЪКА НА ПРИРОДАТА

На 17.09 учениците от ОУ “Хаджи Димитър” взеха дейно участие в кампанията за почистване на околната среда “Подай ръка на природата”.  Със усмивка на уста и голям ентусиазъм, младите възпитаници на училището, под ръководството на учителите Нишан Такворян и Георги Карамииски събраха огромно количество отпадък и почистиха голям район от близките околности на село Селиминово.

1 2 3 4 5 6 7 98