ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН – СЪОБЩЕНИЕ

   

Образование  за утрешния ден – съобщение

 

Със средства финансирани по проект Образование за утрешния ден, в ОУ  “Хаджи Димитър” бе закупен модерен Интерактивен дисплей. Благодарим!

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА ПО ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

           

 

СЪОБЩЕНИЕ

    Припомняме на  всички ученици от четвърти клас, участници в проект ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, че учебните занимания ще продължат в присъствена форма от 31.08.2020г. в 09 часа и 50 минути. Присъствието е задължително! Приятна и ползотворна ваканция.

———————————– www.eufunds.bg ——————————-

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


29 ЮНИ ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

 

29 Юни – ден на безопасността на движението по пътищата

Живеем във времена на технически постижения, едно от тях е и автомобила. Той е главно средство за нашия транспорт и придвижване. Но като че ли хората забравиха , че автомобила е само машина .

Човекът е този, който пази човека. Всеки ден виждаме как хора умират в катастрофи, без значение дали е тяхна или не вината. Това ни кара да се замислим над една важна дума която трябва да стои в съзнанието ни и тя е ВНИМАВАЙ !!!

Учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ село Селиминово са солидарни с това да запазим човешки живот .

Ти носиш отговорност за твоя и нашия живот !!!

В  ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово датата беше отбелязана с дискусия на тема: “29 юни- Ден на БДП“, използвайки наличните електронни ресурси. Разпечатахме диплянки и брошури, които налепихме на видно място в училище. На учениците тези материали са изпратени по електронен път.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ В 8 КЛАС

Информация за записване в 8 клас

 

  • На вниманието на седмокласниците и техните родители /информация относно подаването на заявления за участие в класиране/ отвори

  • Заявление за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас отвори

  • Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в училищата от област Сливен отвори

  • Държавен план-прием в VIII клас  в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища  за учебната 2020-2021 година – прогнозни стойности отвори