10 май – ПРАЗНИК НА ОУ “ХАДЖИ ДИМИТЪР”

10 май – празник на ОУ “Хаджи Димитър”

Днес на 10.06.2021г се навършват 181г. от рождението на патрона на училището ни – Хаджи Димитър. Това е датата и на празника на нашето училище! Събитието бе ознаменувано с тържествено вдигане на националния трикольор под звуците на химна. Реч на директора пред строя на учениците и активни спортни мероприятия – щафета с участието на всички класове и турнир по теглене на въже!

1

2

3456


НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ (НТЛ)

 

Национална Телефонна Линия

Нацоиналната телефонна линия се управлява и администрира от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Тя осигурява информиране, консултиране и помощ на деца и родители. За повече информация посетете следния линк  https://116111.bg/