admin avatar
Full name:
Nickname:
admin
Website:
Description:

Posts by admin

ДОКУМЕНТИ УЧЕБНА 2020/2021г.

Документи учебна 2020/2021г

 

     1.Стратегия и план за действие/актуализация/;
     2.Правилник за дейността на училището/актуализация/;
     3.Училищен учебен план; 
     4.Форми на обучение;
     5.Годишен план за дейността;
     6.Мерки за повишаване качеството на образованието;  
     7.Програма за превенция на ранното напускане /актуализация/;
     8.Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

 


ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

 

ПЛАН НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАБОТА В COVID-19

НА ОУ ‚,ХАДЖИ ДИМИТЪР‘‘ С. СЕЛИМИНОВО ОБЩ. СЛИВЕН

 

Във връзка със стартиране на учебна 2020/2021 година в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Селиминово ще се прилагат следните мерки посочени в пана за организация за работа в COVID – 19